Právě se nacházíte:

24. světový kongres IFATCC

16. 09 2016

Pardubice –  24. světový kongres IFATCC (Mezinárodní federace národních Spolků textilních chemiků a koloristů) se konal ve dnech 13. - 16.  června letošního roku  v Pardubicích.  V prostorách zdejší university se sešli odborníci z celého světa.  Program nabídnul přehled nejnovějších inovací, podporujících současnost a perspektivy dalšího rozvoje textilní výroby.  Svět textilu&obuvi na závěr kongresu požádal Ing. Jana Marka, CSc., prezidenta IFATCC, jinak obchodně technického ředitele Inotexu, o zhodnocení celé akce.

Co bylo klíčovým tématem kongresu?

Motto kongresu „ Tradice a Hi-Tech vývoj – klíče k textilnímu trhu“ jsme zvolili tak trochu symbolicky. U nás totiž historicky první impulzy na evropském kontinentu k spolčování a výměně zkušeností odborníků pro textilní, především zušlechťovací výrobu a tisk na přelomu 19. a 20. století vznikly. Podnětem byla koncentrace textilní výroby a její industrializace v severovýchodních Čechách, kde došlo k zakládajícímu setkání koloristů a textilních chemiků ve Dvoře Králové nad Labem. To se psal rok 1908 a v regionu působila v tehdy vzkvétajících firmách sešlost špičkových odborníků, kteří s sebou z různých koutů Evropy, zejména z Alsaska a německých zemí přinášeli pokrokové náměty, které v továrnách regionu přetvářeli do celosvětově známých textilií.

A dnes znovu nabývají na významu ve strategických programech rozvoje odvětví regionální inovační programy (RiS3), zohledňující skutečné specificky významné obory produkce.  Společnou dohodou mezi regiony Hradec Králové, Liberec a Pardubice se nové materiály na bázi textilií s ohledem na tradici i současný význam textilu a podpůrných oborů (chemie, biomedicína, lékařská péče) staly společným zvýrazněným oborem. I proto jsme pro místo konání kongresu nevolili obvyklou Prahu, ale Pardubice, kde nám Universita a CHT fakulta poskytli velmi dobré podmínky svého nového kampusu s kapacitami pro plenární i paralelní technické přednáškové sekce, ale i postery a firemní konsultační stánky. V Pardubicích většinou STCHK pořádá své každoroční odborné mezinárodní koloristické konference TEXCHEM. Těch už proběhlo 47 – což je v Evropě počet unikátní.

Dokončení rozhovoru najdete ve Světě textilu&obuvi, vydání červenec/srpen 2016