Právě se nacházíte:

Klastr CLUTEX

24. 09 2020

Liberec - Asi nejčastěji využívaným módním doplňkem prvního pololetí roku 2020 se díky pandemii stala rouška. Ať to byla rouška jednorázová („fasovaná“ v zaměstnání nebo s obtížemi zakoupená v lékárně) nebo ta ušitá doma (na šicím stroji nebo i ručně). Všechny typy roušek obsadily Česko a pak i další země v Evropě. Jedno ale měly společné – ukázaly, jak je (nebo by bylo) dobré mít tuzemské odzkoušené výrobce těchto „doplňků“, stejně jako výrobce ochranných obleků pro zdravotníky, záchranáře, hasiče… Přinášíme pohled na „textil“ z té povolané strany uvnitř klastru CLUTEX – z Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Textilní průmysl je jedno z nejstarších průmyslových odvětví. Zabývá se tradičně zpracováním textilních vláken do přízí a plošných textilií (tkanin, pletenin, netkaných textilií) a jejich použitím pro oděvní účely a technické aplikace. V poslední době se rozšiřuje do oblasti přípravy vlákenných struktur zejména pro neoděvní aplikace. Patřil, patří a bude zřejmě nadále patřit k oborům využívajícím velmi rychle nových technických řešení.

Textilní stroje byly vlastně první kontinuální technologií, využívaly děrných štítků před rozvojem výpočetní techniky a velmi rychle se u nich uplatnily prvky kognitivních robotů při manipulaci s materiály. Jejich rychlostí (při bezvřetenovém předení až 150 000 otáček za minutu) jsou extrémně vysoké a vyžadují použití speciálních řešení.

Textil se také přímo týká jedné ze tří základních lidských potřeb tj. „jídla, bydlení a oblékání“. Textilní produkty uspokojující potřebu oblékání musí splňovat nejen funkčnost (užitnost), ale také estetické požadavky. Estetická stránka oděvů souvisí s tvarem textilií na nositeli a jeho změnách při nošení (charakterizované splývavostí). Právě splývavost daná již použitím staplových přízí a strukturou plošných textilií odlišuje textilie od folií, kůží, papíru a dalších plošných útvarů.

 

(Další informace se dočtete ve vydání časopisu Svět textilu&obuvi červenec/srpen 2020)