Osobnost roku 2020: Ing. Ludmila Hálkovová

8. 04 2021

Titul Osobnost roku 2020 z textilní a oděvní branže získala Ing. Ludmila Hálkovová (75), dlouholetá pracovnice sekretariátu Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) České republiky.  Ocenění jí v únoru letošního roku udělila porota, složená ze zástupců České obuvnické a kožedělné asociace ze Zlína, Veletrhů Brno a.s., ATOK a odborného časopisu Svět textilu&obuvi. 

Jak jste se - jako absolventka VŠE se specializací na zahraniční obchod - dostala do Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu? 

Trvalo to poměrně dlouho. Po patnácti letech práce v reklamní agentuře Rapid jsem dostala nabídku pracovat v tiskovém odboru tehdejšího Ministerstva průmyslu ČR. Do jeho kompetence patřilo, mimo jiné, také odvětví textilního a oděvního průmyslu, obuvnický a kožedělný průmysl. Zde jsem pracovala osm let a získala poměrně slušný přehled o dění a vývoji v odvětvích, které tento resort řídil a navázala také osobní kontakty. Nicméně můj profesní život se pak ubíral jinými cestami. V devadesátých letech jsem se zabývala vydáváním  cizojazyčných specializovaných časopisů zaměřených  na podporu našeho exportu a v jejich závěru jsem pracovala v týmu, který připravoval naši expozici na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru.  V průběhu příprav  došlo k personální výměně vedení a tím i ke změně celkové koncepce, která se mi nelíbila a tak jsem se rozhodla pro změnu prostředí.  

Měla jsem štěstí. V té době hledali v ATOK pracovníka, který by se věnoval mezinárodním kontaktům, propagaci odvětví (zejména výstavní a veletržní činnost, publicistická činnost apod.) a byl schopen zapojit se do realizace chystaných evropských projektů.  A tak jsem v únoru 2000 nastoupila do pracovního poměru. 

(více se dočtete v časopise Svět textilu&obuvi, vydání březen/duben 2021)