Výstavba multifunkční haly v Brně začala!

11. 10 2023

Brno – Multifunkční hala vyroste v západní části areálu výstaviště v Brně. Stavbaři ze společnosti HOCHTIEF CZ začali stavět v polovině září letošního roku nedaleko pavilonu Z. Hala, o jejíž výstavbě Svět textilu & obuvi již dříve informoval, by měla stát za necelé tři roky.

„Rozhodující byla poloha poblíž centra města, možnost nekomplikovaného vypořádání vlastnických
vztahů k pozemkům a jako klíčová se ukázala dobrá dopravní obslužnost, kterou ještě posilujeme.
Ředitelství silnic a dálnic spolu s městem rozšiřuje velký městský okruh v úseku Bauerova, Dopravní
podnik města Brna pokračuje ve stavbě vratné tramvajové smyčky v uzlu Lipová a v přípravě lanovky,
která spojí lokalitu arény s bohunickým kampusem, kde jsou další parkovací kapacity,“ uvedla
primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Na místě je moje velké poděkování všem, kteří
se na přípravě a teď už i na realizaci největšího strategického projektu města Brna podílejí.
Nezastavila je ani covidová pandemie, ani situace na stavebním trhu, takže pevně věřím, že se za
necelé tři roky může nejen naše město, ale celý region těšit na opravdu velké kulturní a sportovní
akce.“
Tři investoři
Spolu s Brnem jsou investory tři městské společnosti: ARENA BRNO, Brněnské komunikace a Teplárny
Brno. Samotná hala bude ve vlastnictví ARENY BRNO, která ji bude na základě rozhodnutí radních z
prosince 2022 minimálně několik prvních let provozovat. „Zhotovitel by měl arénu postavit během
následujících 33 měsíců. Souběžně s probíhající výstavbou připravujeme kompletní fit out haly, který
bude mít dopad na vnitřní vybavení. Týká se to například prostor pro gastro, kde připravujeme
koncesní řízení na provozovatele. Nejpozději do konce letošního roku budeme také znát specifikaci
scénické technologie – jde hlavně o zvukový a světelný park pro kulturní akce, především tedy pro
hudební produkce,“ vysvětlil předseda představenstva ARENY BRNO Petr Kratochvíl.
Brněnské komunikace se stanou vlastníkem a provozovatelem sedmi venkovních parkovacích ploch.
„Chceme, aby využití 1 179 parkovacích míst bylo maximálně efektivní, proto bude nastaveno několik
režimů, které budou reagovat na program přímo v hale, na plán veletržních akcí nebo na sezónní
provoz na koupališti Riviéra a v budoucnu i ve sportovně-rekreačním areálu u Anthroposu, zbylá
kapacita pak poslouží pro parkování P+R,“ informoval Luděk Borový, generální ředitel Brněnských
komunikací a projektový manažer multifunkční haly.
Cena: 4,5 miliardy korun!
Zhotovitelem stavby je společnost HOCHTIEF CZ, která uspěla s nabídnutou cenou 4 444 444 444,44
korun bez DPH. „Pro nás jde o velice prestižní záležitost. Nestává se každý rok, abychom jako
generální dodavatel realizovali projekt za bezmála 4,5 miliardy korun. V tuhle chvíli se jedná o naši
druhou největší stavbu hned po nové lince D pražského metra. Jsme si vědomi nejen výzev, které
realizace Areny Brno přinese, ale současně i významu této multifunkční haly pro společenský rozvoj
jihomoravské metropole a celého regionu. Věřím, že dlouholeté zkušenosti a vysoká odbornost
našich zaměstnanců zajistí úspěšné dokončení tohoto projektu a vznikne skvost, který bude dobře
sloužit zdaleka nejen sportovcům,“ uvedl předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda.

(Více se dočtete v časopise Svět textilu & obuvi, vydání září/říjen 2023, které najdete ve formátu
PDF mj. i na tomto webu)
Zdroj: Tiskové středisko MMB
Foto: ARENA BRNO