Zelené boty pro udržitelný život

16. 09 2016

Düsseldorf - Je vaše firma připravena na řešení sociálních a environmentálních výzev globalizace a udržení svépopularity mezi průmyslovými partnery a zákazníky? Co byste mohli udělat víc? Nejen o tom jednal mezinárodní obuvnický seminář o udržitelném rozvoji s názvem "Zelené boty pro udržitelný život", který se konal v Düsseldorfu při veletrhu GDS dne 28. července 2016.  

Hovořilo se zde o tom, jak přidat „udržitelnost“ do svých kolekcí obuvi s cílem zvýšit hodnotu svého podnikání. Inteligentní strategie udržitelnosti vám pomůže připravit se na budoucí rizika, předvídat obavy akcionářů i spotřebitelů, stát se ekologicky a sociálně odpovědnými a vytvořit „sami sebe“ jako preferovaného výrobce pro spotřebitele i průmyslové partnery.


Evropská konfederace obuvnického průmyslu (CEC) společně s ostatními evropskými partnery zde představila závěrečnou zprávu k projektu „Step to Sustainability“ (S2S) - "Krok k trvale udržitelnému rozvoji obuvnické výroby v Evropě". Projekt vyzývá i ostatní obuvnické firmy k účasti a participaci na mezinárodním semináři. Během workshopu měli účastníci možnost lépe pochopit, jak přijetím strategie udržitelného rozvoje mohou zvýšit svou obchodní hodnotu a prodeje a mít kladný vliv na sociální a environmentální podmínky.

Krok k trvale udržitelnému rozvoji

 

Workshop byl organizován v rámci konsorcia společností a financován z projektu EU "Krok k trvale udržitelnému rozvoji", jehož cílem bylo vytvoření a pilotní ověření nového pracovníhoa kvalifikačního profilu s odpovídajícím školením v oblasti udržitelné výroby obuvi v Evropě. Projekt se zaměřuje na potřeby společností, které se chtějí zapojit do udržitelné výroby, vypracováním nového kvalifikačního profilu. Tento profil má za úkol vybavit studenty odborných škol potřebnými dovednostmi a schopnostmi, aby se dokázali vypořádat s problematikou udržitelného rozvoje a následně přispěli ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců obuvi.

Podniky mají možnost zavést pozitivní změny do svých výrobních strategií, což zvýší stejnou měrou popularitu jejich produktů a jejich značky jak mezi spotřebiteli, tak i mezi obchodními partnery. Taková strategie bude mít prospěch nejen pro životní prostředí a pro zvýšení společenské odpovědnosti, ale také umožní firmám využívat řadu výhod, jako je zvýšení příjmů a snižování nákladů, zvyšování možností, jak přilákat zaměstnance a přitom udržet ceny, povede k vytvoření zdravého pracoviště a k vyšší produktivitě práce, ale i k posilování vztahů se zainteresovanými stranami.Pokračování článku na stránkách Světa textilu&obuvi, červenec/srpen 2016